partitions.info
انواع مختلف پارتیشن اداری و اجرای آن در ادارات و سازمان ها - اینفو پارتیشن
انواع مختلف پارتیشن اداری و اجرای آن در ادارات و سازمان ها : پارتیشن کلمه ای است به معنی جدا کردن محیط از یکدیگر به معنی زیاد کردن بخش های مختلف در یک مکان .