parsaweb.org
دین راستین
کسانی که با کلام مکاشفه راستین خداوند آشنایی ندارند گمان می‌برند که اسلام بسیار شبیه مسیحیت است؛ یا فرم اصلاح‌شده و کاملتری از آن. چنین پیش‌داروی غلطی فقط به دلیل عدم آگاهی بوده و کیلومترها به دور از حقیقت. اگر به عدم تطابق این دو مذهب نگاهی بیندازیم بهتر متوجه عدم شباهت