parolenarchipel.wordpress.com
Félix Morisseau Leroy : « Kristyan Bolye o »
M ap ekri yon liv an kreyòl M ap ekri l pou ou Pou tout moun ou te renmen M a voye l Lamatinik M a voye l La gwadloup Voye l Lagiyàn Voye l Lil Moris pou yo li l M a voye l Lalwizyàn tou M a li l n…