parnassen.wordpress.com
Big fat pig in China! Kina ligger skitrisigt till!
Låt oss hoppas på det bästa men jag har en källa som är absolut i sina förutsägelser och det är sjöfart! Mersk inställer linjer med container fartyg från Kina då inget gods finns att fraktas, skriv…