parnassen.wordpress.com
Min ko vill ha roligt! Arla dålig krishantering!
Dålig djurhållning har varit på tapeten igen tack vare Uppdrag Granskning! Gården i fråga ligger några kilometer ifrån mig så jag har kunna följa utvecklingen under många år. På 80-talet så var det…