parnassen.wordpress.com
Varför upphörde istiden? CIA spår en ny liten istid! Det ska ju bli varmare!
Varför bröts istidens klimat som rådde då för 15 – 20 000 år sedan? Var det människornas orsak? Var det diesel och bensinens förbränning som skapade kolidoxid undrar OAG i detta inlägg. En fu…