parnassen.wordpress.com
Välkommen till framtidens Eurabia! Kontokort till alla!
Mastercard ger migranter förladdade kontokort! Lathund över vad som sker: Läs på om Kalergiplanen för världen. Läs på Georgia Guidestones! Och inse att vi i Eruopa ska blandas upp och bli eurabier!…