parnassen.wordpress.com
Sverige skriver på Global Compact bakom din rygg! Du blir grundlurad i december
Målet för globalisterna är en världsregering (FN), en världsreligion och ett nytt tempel i Jerusalem! De jobbar på och i december får vi ett kvitto på deras ränksmideri! Ingen skillnad görs mellan …