parnassen.wordpress.com
De skapade ett blodigt 1900-tal! Historiskt korrekt granskning av sionistisk makt
Denna artikel av Pia Hellertz har varit publicerad i dsm.nu – nummer tre 2018. Här handla det inte om PK utan om HK – Historisk Korrekthet! Artikeln handlar om boken De skapade ett blod…