parnassen.wordpress.com
Nelson Mandelas syn på Israel! Världens kärnvapentätaste land!
Nelson Mandela syn på Israel har länge tystats ned av västvärldens massmedia skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare. Nelson Mandela visade vägen framåt för mänskligheten. Hans idé om n…