parnassen.wordpress.com
Vi har ett SVAGT LEDARSKAP i västländerna! Vi lever i mycket osäkra tider!
”Kina av idag är en enorm exportmotor av diverse enklare och även mer utvecklad teknik och produkter. Man tjänar mycket pengar då lönerna i landet hålls medvetet nere då inga fackföreningar t…