parnassen.wordpress.com
Vilket jävla gnäll i medierna om OS! Ryssland & Eurasien är på G! Ombytta roller
Vilken negativism i medierna om OS! Ryssland och Eurasien är på G! Lyssnade på Ekot igår och rapporten från Maria Persson Löfgren. Studireporten frågade henne i negativa ordalag om det verkligen bl…