parnassen.wordpress.com
Mjölkpriset faller! Cannabis förbjuds! Rätt fett!
Priset på mjölk faller i USA. Tänk att en kossa och hennes mjölk kan användas som index över läget. Som vore den vita drycken olja. Mjölk och alla produkter som kommer därur är mat. Å ena sidan är …