parnassen.wordpress.com
I Gardasil finns aluminium & pesticid som dödar ohyra! Förbjudet i många länder men inte för injicering i unga kroppar!
Lämna inte walkover till Media och Myndighet! Svin- och HPV-vaccin handlar inte om hälsa – det är en fråga om pengar och politik ! Sad Girl Vaccine = Gardasil! Vaccineringen med Gardasil börj…