parnassen.wordpress.com
Swedbank har storhetsvansinne! Borgs skuldstorm ouvertyr till Soros New World Order!
Här sitter jag och skriver om pengarna och skulderna i världen. Om sånt ska man helst inte skriva. Det ska experterna hålla på med. Men jag är också expert. Jag har sett igenom skiten. Swedbank tro…