parnassen.wordpress.com
Assange – ”aussie” och manschauvinist! Trycket ökar
Julian Assange har glassat runt i världen som Wikileaks ledare. Så kom han till Sverige och vecklade in sig i ett svartsjukedrama. Hur skulle det vara om en ikon kunde hålla pitten i styr. Men icke…