parnassen.wordpress.com
Van Gogh! Va´! Får jag en grogg!
Ingemar Mundebo – politiker och folkpartist – pratade lite småländskt grötigt. Vilket fick sketchmakarna i Sverige på 70-talet att använda sig av honom. Ni som inte hörde det hela kan förestä…