parishmouse.co.uk
Rhayader Poor Law Union, Radnorshire
Declared 19 September 1836 Places within Rhayader Union County of Brecon Llanwrthwl (a) (parish) County of Radnor Abbey-Cwm-Hir (b) (parish) Cefnllys (c) (parish) Cwmtoyddwr (d) (parish) Llanbadarn…