papalluna.com
VÒNG BẠC TÂY TẠNG HOA SEN KHẮC KINH BÁT NHÃ ⋆ papaLLuna
VÒNG BẠC TÂY TẠNG HOA SEN KHẮC KINH BÁT NHÃVòng Tay với chất liệu là bạc S999 khắc chìm Hoa Sen tinh tế, hai bên và bên trong vòng