paowu.idv.tw
藥師如來灌頂真言(藥師咒) - 寶悟同修會
注音版(橫式排版) 藥師咒的意思 歸依世尊藥師琉璃光如來、應、等正覺,即說咒曰:藥!藥 …