panginyongan.wordpress.com
Kayu Tepo Dienyak Ndhengklangi
Kayu tepo. Ngeti kayu tepo embok lur. Kayu tepo ya kayu sing wis ra kanggo, paling ngho suluh nek garing. Kayu amoh, gampang tugel, gampang remuk merga kena udan panas bola bali. Lha deneng dienyak…