panginyongan.wordpress.com
Tempe Wuda
Kulanuwunn… Nhaaa… ketemu maning lur karo enyong kiye hehehhe Brigade Ngapak… mayuh gendhu-gendhu rasa sinambi medang clubuk apa teh cathut … Judule jyann marakna kemlecer k…