paneveziokrastas.pavb.lt
Vincas Jonuška
Į Panevėžį atvaro daug rusų belasvių. Mano motinai kažkas kalbėjęs, kad jie (belaisviai) laikomi cerkvėje, praeinant moterims prašo duonos. Esą, kitos moterys suraiko šmotais duoną ir dalija. Vis, …