paneveziokrastas.pavb.lt
Videopaskaitos ir videopasakojimai
Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus dr. Arūno Astramsko paskaita „Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas“ Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentavi…