paneveziokrastas.pavb.lt
Tylos kalbėjimas
Knygos autorės – skapiškietės – eilėraščių rinkinys.