paneveziokrastas.pavb.lt
Skapiškis
Monografijoje publikuojamuose straipsniuose aprašomas Skapiškio (Kupiškio r.) geologinis pamatas, krašto gamtinė aplinka, dirvožemiai, archeologiniai radiniai, istorija, architektūra, etninis pavel…