paneveziokrastas.pavb.lt
Saugoti amžiams: mūsų šeimos tremties istorija
Biržiečių mokytojų Adelės ir Aleksandro Kuprių tremties istorija – autentiškas liudijimas apie 1941 m. tremtinius, jų iškentėtus vargus, patirtas kančias, gyvenimą Panevėžyje, grįžus iš Sibiro. Kny…