paneveziokrastas.pavb.lt
Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knygos
Šiame tome publikuojamos šešios Pasvalio šventojo Jono Krikšytojo 1998–1848 metų bažnyčios krikšto metrikų knygos. Leidinį parengė Algimantas Kaminskas (Krinčius).