paneveziokrastas.pavb.lt
Municipal self-government in Kaunas governorate in 1876–1915 = Kauno gubernijos miestų savivalda 1876–1915 metais
Autoriaus – istoriko, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus – disertacijos pagrindinė tyrimo problema – savivaldos raiškos galimybės patvaldinėje valstybėje. Tyrimo objektu pasirinktos Kauno…