paneveziokrastas.pavb.lt
Mokyklos kodas 40. 20. 4
Leidinyje – Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos istorija, joje dirbę ar tebedirbantys pedagogai, moksleivių pasiekimai, popamokinė veikla ir kt.