paneveziokrastas.pavb.lt
Mano šeimos gyvenimo vaizdai
Autorės – tarpukario Kupiškio valsčiaus viršaičio Domo Vaitkūno dukters Reginos Vaitkūnaitės-Gamziukienės prisiminimai apie tarpukario Kupiškį, jos šeimos narių gyvenimą. Publikuota nemažai praeiti…