paneveziokrastas.pavb.lt
Laisvųjų testamentai
Rinkinyje – pokario partizanų, jų rėmėjų, ryšininkų portretai su jų atsiminimų tekstais. Tarp jų – ir Panevėžio apskrities Algimanto bei Vyčio apygardų ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyv…