paneveziokrastas.pavb.lt
Kupiškis
Monografijoje publikuojami straipsniai apie Kupiškio ir jo apylinkių geologinį pamatą, augmeniją, archeologinius radinius, istoriją, tautosaką, etninį paveldą, architektūrą. Dalis straipsnių skiria…