paneveziokrastas.pavb.lt
Kupiškio krašto archeologinės ir mitologinės vertybės
Leidinį sudaro trys skyriai. Pirmasis skirtas archeologijos paminklams. Jame pateikiama informacija apie 12 piliakalnių, 5 kapinynus, 11 pilkapynų, 8 senkapius. Antrajame skyriuje aprašomi mitologi…