paneveziokrastas.pavb.lt
Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos
Krinčino Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios krikšto metrikų knygų III tomas apima 62 ir pusės metų laikotarpiu devynias kirilikiniais rašmenimis parašytas knygas. Su autoriaus įvadiniu str…