paneveziokrastas.pavb.lt
Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos
Šio Panevėžio kolegijos leidinio sudarytojos – Lionė Lapinskienė, Vilija Raubienė, Rimanta Pagirienė. Knyga skirta Panevėžio mokytojų seminarijos bei vėliau mieste veikusių pedagogų rengimo įstaigų…