paneveziokrastas.pavb.lt
Dvigulė lova
Iš Panevėžio kilusios prozininkės Inezos Juzefos Janonės-Buitkuvienės kūrybos rinktinė. Turinyje: Mergaitė; Veršelis; Svetimų nereikia; Vėžė lapkričio sniege; Juokas; Paminklo šešėly; Pinigai nuosa…