paneveziokrastas.pavb.lt
Dienynas, 1918–1941 m.
Kunigo Antano Pauliuko (1868–1941), kilusio iš Teresdvario (Panevėžio r.), dienoraštis, rašytas kone kasdien daugiau kaip 20 metų. Tai tikra Lietuvos provincijos ir to meto žmogaus pasaulėvaizdžio …