paneveziokrastas.pavb.lt
D. VII(7) : 1743–1776 metų mirties metrikų knyga; D. II : 1678–1680 metų jungtuvių metrikų knyga
Autoriaus Algimanto Krinčiaus [tikr. Algimanto Kaminsko] parengtos rankraštinės bažnyčių knygos: seniausia žinoma Pasvalio bažnyčios mirties ir Vabalninko bažnyčios jungtuvių metrikų knygos.…