paneveziokrastas.pavb.lt
Atversti lapai
Mokyklos gyvenimo patirtis vaizduojantis romanas, autorės sukurtas ir pirmą kartą išleistas 1934 m., jai mokytojaujant Panevėžio švietimo įstaigose.