paneveziokrastas.pavb.lt
Virtuali paroda Stasiui Šneideriui-Diemedžiui atminti
2018 m. gegužės 3 d. minėjome kraštiečio pedagogo, literato, tremtinio Stasio Šneiderio (slap. Diemedis) 100-ąsias gimimo metines. Šia proga parengta virtuali paroda „Stasys Šneideris-Diemedis. Sav…