pallasathenekiado.hu
A modell: a katonai forradalom hadseregei Európában
Mielőtt rátérnénk a más kontinenseken végrehajtott európai katonai akciók elemzésére, hasznos szemügyre venni, hogy a klasszikus katonai forradalom tézis alapján milyennek kellene lennie egy hadseregnek. A harmincéves háborúban, az 1631-es első breitenfeldi ütközetben a Gusztáv Adolf vezette protestáns svédek és szász szövetségeseik legyőzték a Szent Római Birodalom hadseregét. Noha Parker hangsúlyozza, hogy az ostromok fontosabbak,