paed-it.dk
En lille forespørgsel fra Stig Broström om IT i daginstitutioner
TAK TIL MIA LUND FOR AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ DENNE: Kære pædagoger indenfor dagtilbuddet. Stig Broström har været med til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse for hele Norden ift. brugen af IT i da…