paduarsana.com
Kewangen
Salah satu sarana upacara khususnya persembahyangan umat Hindu adalah Kewangen. Kewangen berasal dari kata WANGI, mendapatkan prefik Ka dan sufik AN, maka menjadi; Ka + wangi +an = ka(e)wangian. i…