paduarsana.com
PASUPATI, NGURIPANG SIMBOL SUCI
Asil pakaryan para undagi, sanging, miwah seniman, minakadi arca, keris, barong, miwah sané tiosan, pacang kabaos mataksu utawi madaging roh, yéning benda inucap sampun nglintangin sakatah pula-pal…