paduarsana.com
Upacara Sad Kertih
Umat Hindu Bali sajebag Bali katah madué kapatutan ring widang agama sané mesti kalaksanayang sajeroning kahuripan maagama, inggih punika upacara sané patut kalaksanayang ring soang-soang kulewarga…