padmirafreight.com
ارسال موجود زنده , ارسال سگ و گربه با هواپیما - شرکت فریت بار
ارسال موجود زنده به خارج از کشور نگهداری از حیوانات خانگی امروزه تبدیل به یک فرهنگ در جامعه ماش شده است و خیلی از افراد علاقه زیادی به ویژه برای نگهداری سگ و گربه دارند . ولی مشکل اصلی در اینجا است که این حیوانات واقعا وابستگی شدیدی بین صاحبان خود پیدا می کنند و …