pacostrust.com
Latihan Paralegal Tapah, Perak
Pada 7 hingga 9 mei 2019 bertempat di Ladang Care, Cenderiang Tapah, Perak telah dianjurkan sebuah program Latihan parelegal oleh Malaysian Care dan Koperasi Sengoi pribumi Perak. Disokong sepenuhn…