pacostrust.com
Bengkel Kemahiran Advokasi – Hari kedua (11 April 2018)
Hari kedua (11 April 2018) bengkel kemahiran advokasi dimulakan dengan imbasan aktiviti yang telah dijalankan pada hari kelmarinnya (10 April 2018) Sesi 5 yang bertajuk ‘Alternatif penyelesai…