pacostrust.com
anugerah hadiah mcq program pace di sydney, australia
Maquarie mengiktiraf pelajar terbaik PACE (Penglibatan Profesional dan Komuniti) Terbaik di Hadiah Tahunan PACE Judyth Sachs yang telah diadakan pada 7 Jun. Gordon John selaku wakil PACOS Trust, sa…